ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roka 2022/2023!OZNAMY


Prvé info pre nástup do nového školského roka
18.august.2020Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.  

Na stránke minedu.sk a facebook.com/minedu.sk nájdete informácie,

ktoré súvisia s nástupom detí do nového školského roka.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať neskôr. OZNAMY  

Zmeny vo vzdelávaní od 15. 6. 2020
12.jún.2020Vážení rodičia,

 

asi ste už zaregistrovali informácie, že od najbližšieho pondelka budú môcť školy zjemniť prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali proti šíreniu ochorenia Covid-19. 

Od pondelka 15. júna 2020:

- nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy,

- zrušia sa mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine,

- bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach (môžeme opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy),

- tieto opatrenia sa stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

 

Šiesty až deviaty ročník ZŠ:

- bude otvorený na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020.

 

Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma, bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

 

Dôležité informácie a dokumenty, ktoré budete potrebovať:

 

- Informácie pre žiakov 1. až 5. ročníka

- Informácie pre žiakov 6. až 9. ročníka

...
celý článok...


OZNAMY  

2. kolo prijímacích skúšok
28.máj.2020Dôležitá informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka, ktorí neboli prijatí na strednú školu

 

1. Ak žiak 9.ročníka nebol prijatý na strednú školu, sleduje na webovej stránke

www.svs.edu.sk/miesta od 29.5. - 15.6.2020 voľné miesta a informácie o uskutočnení 2. kola prijímacích skúšok, kde školské výpočtové stredisko sprostredkuje zverejnenie všetkých stredných škôl SR s nenaplneným počtom miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacie konanie sa uskutoční do 23.6.2020.

 

2. Oznámte do 15.6.2020 na edupage alebo na adresu babicova@zsmkdk.sk na akú strednú školu si chce žiak podať prihlášku do 2. kola prijímacích skúšok. Nezabudnite napísať názov strednej školy a odbor.

 

3. Prihlášku spracujeme a odošleme na stredné školy do 19.6.2020.

 

4. Bližšie informácie poskytne Mgr. Oľga Babicová, výchovná poradkyňa, kontakt: 0918857386.OZNAMY  

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie na strednej škole
26.máj.2020Vážení rodičia,

 

zo SŠ by Vám malo (do 29.5.2020) prísť rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí Vášho dieťaťa na zvolenú strednú školu.

 

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné, aby ste najneskôr do 4. júna 2020 doručili strednej škole, do ktorej bolo Vaše dieťa prijaté na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

 

Toto potvrdenie posiela strednej škole zákonný zástupca, nie základná škola.

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním vyplneného, naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Takže nezabudnite!

 

Prílohy:  Rozhodnutie ministra a tlačivo/potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na SŠ.

 

Mgr. K. Števonková, riaditeľka školy

 

Dôležité termíny:

 

do 15.5.  rodič podával prihlášku na SŠ riaditeľovi ZŠ

do 29.5.  riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní ...


celý článok...


OZNAMY  

Vyučovanie od 1.6.2020
26.máj.2020Vážení rodičia!


na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa školy sa umožňuje otvorenie 1. - 5. ročníka ZŠ, preto zverejňujeme všetky dôležité informácie a dokumenty, ktoré budete potrebovať k dobrovoľnému nástupu žiakov 1. až 5. ročníka do školy od 1. júna 2020:

 

- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ M. Kukučína DK od 1.6.2020

 

- Príloha 2 - vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

- Prihláška do ŠKD od 1.6.2020 do konca šk. roka

 

- Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ

 

- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania - vydané MŠVVaŠ SR

 
OZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca] 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 15 [ďalšia]46-50 z 72


Posledné oznamy


Kategórie