ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

 

Oznam na školský rok 2020/2021

 

Prvú zálohovú platbu (ako aj istinu) zaplatiť v auguste 2020 do 25. 8. 2020!

 

Istina sa platí 1-krát za školský rok - suma 10,-€ do 25.8.2020.

 

Zálohové platby sa platia mesačne (t.j. 10-krát za školský rok) - sumy a spôsob platby nájdete v časti "POPLATKY" (viď hore a klik).

  

 

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni pre šk. rok 2020/2021 - LEŽITÉ POKYNY OHĽADOM STRAVOVANIA!

 

 

Bankové spojenie:                 VÚB Banka

 

IBAN:                                     SK81 0200 0000 0000 2143 7332

 

V.S.:                                        9

 

K.S.:                                        0308

 

Do správy pre prijímateľa:    Meno a priezvisko žiaka, trieda (prípadne ročník)

 


 

Zápisný lístok stravníka ŠJ pre bežné stravovanie na šk. rok 2020/2021 - TU.

 

Zápisný lístok stravníka ŠJ pre osobitné stravovanie a uplatnenie dotácie na šk. rok 2020/2021 - TU.

 


 

Informácie o stravovaní, ktoré by Vás mohli zaujímať, nájdete tu:

Vnútorná smernica 1/2019 o stravovaní žiakov v Školskej jedálni pri ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne