ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

INFO O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA STRAVU OD 1.1.2024 

 

Info o poskytnutí dotácie na stravu od 1.1.2024

Zápisný lístok (prihláška) stravníka pre bežné stravovanie

Odhláška zo stravovania v školskej jedálni a odvolanie žiadosti o dotáciu na stravu

 

INFORMÁCIE O STRAVOVANÍ  v ŠJ od 4.9.2023

 

- Informácie o stravovaní v ŠJ od 4.9.2023

- Informácia o stravovaní s dotáciou v ŠJ v školskom roku 2023/24 

- Žiadosť / návratka o poskytnutie dotácie na stravu

- Zápisný lístok (prihláška) stravníka pre BEŽNÉ STRAVOVANIE

- Zápisný lístok stravníka pre OSOBITNÉ STRAVOVANIE

 

  

Prihlasovanie nového stravníka počas školského roka, alebo celkové odhlásenie zo stravy v priebehu školského roka  je potrebné nahlásiť osobne alebo e-mailom  ŠJ spolu s vrátením čipu. 

 

Všetky zmeny v priebehu školského roka, hlavne číslo účtu prosíme nahlásiť ihneď písomne do e-mailu.

 

Info: jurigova@zsmkdk.sk, 0917 949 404

 

 


 

 

Stravovanie žiakov športových tried a žiakov so športovou prípravou:

 

Zvýšená suma  za stravný lístok pre  žiaka , ktorý navštevuje športovú triedu je zvýšená z dôvodu , že mu je podaná o 20% väčšia porcia hlavného jedla a prílohy alebo prídavok vo forme ovocia, zeleniny, pripadne doplnky výživy (cereálne výrobky, tvaroh a tvarohové výrobky, tvarohové múčniky, mliečne pudingy a krémy), ako ostatným žiakom,  a to s ohľadom na výšku finančného limitu na potraviny na jedno jedlo. 

 


 

 

Oznam pre rodičov:

 

Desiate, ktoré poskytuje školská jedáleň ako doplnkové stravovanie, sa od 1.10.2021 NEBUDÚ PRIPRAVOVAŤ z dôvodu nízkeho záujmu o tieto desiate. 

 


 

 

Informácie o stravovaní, ktoré by Vás mohli zaujímať, nájdete tu:

Vnútorná smernica 1/2019 o stravovaní žiakov v Školskej jedálni pri ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne