ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Odhlasovanie stravy


Obed je možné odhlásiť  deň vopred, najneskôr do 7.00 hod. ráno v aktuálny deň jedným zo spôsobov:

-        prostredníctvom Edupage – školská jedáleň/ odhlasovanie

-        e-mail Školskej jedálne – jurigova@zsmkdk.sk

-        SMS  0917 949 404 (mail alebo SMS - s textom: meno a priezvisko žiaka, trieda, deň/dni odhlásenia)


Počas neprítomnosti žiaka v škole sa obed do obedára nevydáva (§2, vyhláška č. 330/2009 Z. z.o zariadení školského stravovania),  Vašou povinnosťou je žiaka odhlásiť  zo stravovania.  


Za neodhlásené obedy sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.


Celkové odhlásenie zo stravy v priebehu školského roka  je potrebné nahlásiť osobne alebo e-mailom ŠJ spolu s vrátením čipu.