ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


Keďže nám aktuálna situácia priniesla do životov nových obyvateľov, susedov, kamarátov a spolužiakov, rozhodlo sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre ľahšiu komunikáciu s nimi pripraviť krátky sumár užitočných slov a viet, vďaka ktorým im budeme môcť byť bližšie a oni sa medzi nami budú cítiť viac "doma" - slovensko – ukrajinský glosár užitočných fráz (s fonetickými prepismi slov).


Spolu sa tak môžeme naučiť nový jazyk a byť si navzájom bližší.