ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

 

OZNAM O VÝSKYTE PEDIKULÓZY (ZAVŠIVAVENIA)

 

V našej škole sa vyskytla pedikulóza (zavšivavenie). Žiadame rodičov vykonať kontrolu vlasov a ihneď, aj preventívne, zabezpečiť dezinsekciu, prípadne zabezpečiť okamžitú likvidáciu účinnými prostriedkami proti tomuto parazitovi.

Riaditeľka školy nariaďuje vykonať v našej škole dezinsekciu celoplošne a v rovnakom termíne (inak nebude mať účinok) v dňoch od 23.1.2024 – 27.1.2024.Odporúčanie pre rodičov žiakov – preventívne opatrenia a spôsob likvidácie vší:


• Základom likvidácie vší je dôkladné prezretie celej vlasovej časti hlavy.
• Pri výskyte vší v kolektíve - aj keď u svojho dieťaťa už nenájdeme vši – sa odporúča umývanie vlasov ( nie obyčajným, aj keď luxusným, šampónom) niektorým z prípravkov určených na tento účel: Paranit spray, šampón Parasidose, Capissan alebo Hedrin roztok, Deparol, Diffusil H spray (pôsobí súčasne aj na hnidy)....
Je potrebné dodržiavať návod na použitie uvedený na každom prípravku. Odbornú pomoc poskytnú lekárnici v lekárni.
• Úspešnosť liečby je lepšia vtedy, keď sa odvšivovacia kúra zopakuje po 5-12 dňoch.
• Napriek všetkému úsiliu vzhľadom na možný vznik rezistencie (odolnosti) vší na tieto prípravky je úspešnosť týchto chemických postupov len asi 80%-ná. Z tohto dôvodu pri zavšivavení je dôležité aj opakované mechanické vyčesávanie mokrých vlasov hustým hrebeňom 2 – 3x týždenne po dobu jedného mesiaca.
• Pre likvidáciu pedikulózy je nutné ošetrenie hrebeňov, kief Biolitom P – 71. Textílie (uteráky, posteľnú bielizeň, čiapky, čelenky) je potrebné vyprať, vyvariť a vyžehliť.

 

 


 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

 

Informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

1.  Informácie k zápisu do 1. ročníka 

2.  Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

3.  Školská zrelosť

4.  Čo by malo dieťa ovládať pred vstupom do školy

5.  Orientačný test školskej zrelosti

6.  Špeciálno-pedagogické poradenstvo pri zápise detí do 1. ročníka

7.  VZN mesta Dolný Kubín o určení školských obvodov

8.  Informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov

9.  Informácie o ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

10. Pomôcky pre prvákov

 

 

Tlačivá na stiahnutie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

 


   

KONZULTÁCIE

 

     Konzultácie RODIČ - UČITEĽ (+ ŽIAK) sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode oboch strán, ale vždy tak, aby nebolo zasahované do rozvrhu pedagóga alebo konania dozoru.

Je dôležité a potrebné si vždy dopredu dohodnúť termín na konzultáciu o prospechu, správaní sa žiaka s využitím dostupných kontaktov, ktoré sú známe alebo zverejnené na školskej stránke: www.zsmkdk.sk.

 

Pre informáciu: každý pedagóg má mailovú adresu: priezvisko@zsmkdk.sk

 

Vymedzený čas na konzultácie po dohode:

- pred vyučovaním - do 7:40 hod

- po vyučovaní, po rozvrhu pedagóga v daný deň (rozvrh hodín je zverejnený na webovej stránke školy - ROZVRH HODÍN).

 

 

Rešpektujte pracovný rozvrh pedagógov, ktorí tvoria nielen vyučovacie hodiny, ale aj dozory a iné činnosti súvisiace s edukačnou činnosťou. Prestávky pedagógom (ak nemajú dozor) slúžia na prípravu, prichystanie pomôcok na ďalšie hodiny. V žiadnom prípade pedagógov nevyrušujte počas vyučovania, učiteľ sa musí venovať žiakom.

  


 

Komunitné centrum EDUKOS - informácie

 

Komunitné centrum je určené osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivých životných situáciách, pre skupinu obyvateľov, ktorým kvôli zložitým situáciám hrozí sociálne vylúčenie, deťom a mládeži so vzdelávacími a výchovnými problémami.

 

Viac informácií môžete získať TU.

 


 

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM

 

     Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období sa eviduje ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu, môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak bol kliešť predtým infikovaný.

 

     Užitočné informácie ohľadom prevencie a ochrany pred ochoreniami prenášanými kliešťom nájdete TU:

 

 

 

X
v budove školy - v oznaèených triedach bloku A individuálnou formou.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA