ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Zloženie Rady školy pri ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubína/ zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov:

      Predseda:       Mgr. art. Roman Večerek

      Člen:              Ing. Bibiána Buganová

                            Mgr. Veronika Mariňáková

                            Mgr. Veronika Neznáma


b/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Podpredseda:      Mgr. Miriam Kazimírová

     Člen:                  Mgr. Eva Paveleková


c/ zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

     Člen:                  Ing. Lenka Augustínová


d/ delegovaní zástupcovia Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne:

      Mgr. Miroslav Dráb

      MUDr. Juliana Gregová

      Mgr. Matúš Lakoštík

      Michal SmolkaZloženie rodičovskej rady pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne

školský rok 2023/2024


TRIEDA

MENO A PRIEZVISKO

1.A

Martina Janíková

1.B

Daniela Vankúšová

1.C

Petra Tulinská

2.A

Bc. Agnes Távora

2.B

Michaela Reinisch

2.C

Katarína Bajdichová Prílepková

3.A

Mgr. Jana Sklienková

3.B

Ing. Lenka Augustínová

3.C

Bc. Petronela Vassová

4.A

Anna Dudášová Jadrňáková

4.B

Ing. Jaroslav Andris

4.C

Mgr. Veronika Neznáma

4.D

Soňa Kováčiková

5.A

Michaela Janotíková

5.B

Eva Uličná

5.C

Ing. Rudolf Salcer - predseda rodičovskej rady

6.A

Roman Beňuš

6.B

Silvia Michalicová Chromeková

6.C

Ing. Gabriela Kubačková

7.A

Marcela Gajdošová

7.B

Ing. Martina Záchelová

7.C

Mgr. art. Roman Večerek

7.D

RNDr. Katarína Hanková

8.A

Michala Vargová

8.B

Božena Papšo

8.C

Bc. Veronika Mariňáková

9.A

Mgr. Zdenka Prílepková

9.B

PhDr. Katarína Dobias

9.C

Henrieta Terenová

 

________________________________________________________________________


ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín

 

Štatút rady školy pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín nájdete TU.