ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Zloženie Rady školy pri ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubína/ zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov:

      Predseda:       Mgr. art. Roman Večerek

      Člen:              Ing. Bibiána Buganová

                            PhDr. Martin Gočala

                            Mgr. Veronika Mariňáková


b/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Podpredseda:      Mgr. Miriam Kazimírová

     Člen:                  Mgr. Eva Paveleková


c/ zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

     Člen:                  Ing. Lenka Augustínová


d/ delegovaní zástupcovia Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne:

      MUDr. Juliana Gregová

      Mgr. Matúš Lakoštík

      PhDr. Michal Lavrík

      Michal SmolkaZloženie rodičovskej rady pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne

školský rok 2021/2022


TRIEDA

MENO A PRIEZVISKO

1.A

Mgr. Jana Sklienková

1.B

Ing. Lenka Augustínová

1.C

Bc. Petronela Vassová

2.A

Ivan Krška

2.B

Ing. Jaroslav Andris

2.C

Mgr. Veronika Neznáma

2.D

Ing. Mária Vnučková

3.A

Ing. Rudolf Salcer - predseda rodičovskej rady

3.B

Daniela Vankúšová

3.C

Ján Boháčik

4.A

Ing. Gabriela Kubačková

4.B

Roman Beňuš

4.C

Martina Kereškényiová

5.A

Marcela Gajdošová

5.B

Eva Mikulová

5.C

Mgr. Roman Večerek

5.D

RNDr. Katarína Hanková

6.A

Michala Vargová

6.B

Božena Papšo

6.C

Bc. Veronika Mariňáková

7.A

Mgr. Zdenka Prílepková

7.B

Bc. Romana Briestenská

7.C

Henrieta Terenová

8.A

Miloslava Pétryová

8.B

Katarína Cemanová

8.C

Bc. Zuzana Retišáková

9.A

JUDr. Ivana Sekerešová

9.B

Gabriela Hubčíková

9.C

PhDr. Katarína Trubanová

 

________________________________________________________________________


ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín

 

Štatút rady školy pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín nájdete TU.