ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Diplomy


Rekordy školy


Dráha  -  majstri kraja

Dráha -  umiestnenie do 10.miesta

Dráha  - bronzoví medailisti

Dráha - strieborní medailisti

Hala - umiestnenie do 10. miesta

Hala -  medailisti

Škola - dráha - umiestnenie 1. - 6. miesto

Škola - hala -  medailisti Slovensko

Dráha - rekordy žiaci

Dráha - rekordy - žiačky

Rekordy školy - hala - žiaci

Rekordy školy - hala - žiačky


Úspechy školy


Výrazné úspechy v súťažiach a olympiádach

  • ŠPORT

♦ HOKEJ  - sezóna  2011/2012

Hokejové triedy

Súťaž

Umiestnenie

6.ročník

I. liga mladší žiaci

10.miesto

7.ročník

I. liga mladší žiaci

12.miesto

8.ročník

I. liga starší žiaci

10.miesto

9.ročník

I. liga starší žiaci

9.miesto♦ Individuálne umiestnenia  v hokeji:

Výber Stredoslovenského kraja

Filip Voska

Jozef Foltín


ZŠ M. Kukučína vytvára výborné   podmienky na trénovanie  a výchovu žiakov v športových triedach –hokejistov.


  • Okresné kolo v basketbale žiakov:

- 1. miesto - chlapci        

- 1. miesto - dievčatá  

● Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat:

- 3. miesto


● Kvalifikácia do krajského kola v basketbale žiačok:

- 1. miesto


● Kvalifikácia do krajského kola v basketbale žiakov:

- 3. miesto


● Okresné kolo vo volejbale žiakov a žiačok:

- 2. miesto - žiaci

- 4. miesto - žiačky


● Krajské kolo v basketbale:

- 3. miesto - žiačky


● Plavecký maratón:

- 57 žiakov - účastníkov


● Krajské kolo vo florbale:

- 2. miesto - žiaci

- 2. miesto - žiačky


● Coca-cola futbal:

- 1.miesto


● Obvodné kolo MCDONALD cup futbal:

- 1.miesto


● Kvalifikácia na krajské kolo MCDONALD cup futbal :

- 1.miesto


● Kvalifikácia na krajské kolo vo veľkom futbale starších žiakov - Coca-cola cup:

- 1.miesto


● Obvodné kolo v školskom futbale ZŠ – starší žiaci:

- 1.miesto


● Obvodné kolo v školskom futbale ZŠ – mladší žiaci:

- 1.miesto


● Krajské kolo vo veľkom futbale žiakov ZŠ- Coca-cola cup:

- 1.miesto


● Okresné kolo „Street Hockey“:

- 1.miesto


● Kvalifikácia na krajské kolo v malom futbale mladších žiakov:

- 2.miesto


● Kvalifikácia na krajské kolo v malom futbale starších žiakov:

- 3.miesto


● Olympijský deň mesta Dolný Kubín:

- florbal dievčatá: 3.miesto

- tenis: Martin Bača 1.miesto

- basketbal: 1.miesto

- bedminton: 2.miesto

- florbal chlapci: 2.miesto

- zábavná olympiáda: 2.miesto

- volejbal: 4.miesto

- malý futbal: 1.miesto


● Olympijský deň mesta Dolný Kubín- atletika- 1.stupeň 2011/12


Ročník:

Disciplína

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

2004

Beh 50 m

2.miesto Timotej Bodorík

p. Brezinová

p. Sopúchová3.miesto Martin Chylo


Beh 200 m

2.miesto Timotej Bodorík3.miesto Martin Chylo


Skok do diaľky

1.miesto Martin Chylo3.miesto Timotej Bodorík


Hod

3.miesto Martin Chylo

2003

Beh 50 m

1.miesto Karolína Salcerová3.miesto Jakub Čaplovič


Beh 200 m

1.miesto Karolína Salcerová2.miesto Jakub Čaplovič


Skok do diaľky

1.miesto Karolína Salcerová1.miesto Jakub Čaplovič3.miesto Miroslav Papán


Hod

2.miesto Karolína Salcerová3.miesto Miroslav Papán

2002

Beh 50 m

1.miesto Barbara Kováčiková1.miesto Peter Ruml2.miesto Denis Plichta2.miesto Michaela Kovalčíková


Beh 200 m

1.miesto Denis Plichta2.miesto Peter Ruml2.miesto Michaela Kovalčíková3.miesto Barbara Kováčiková


Skok do diaľky

1.miesto Michaela Kovalčíková1.miesto Peter Ruml2.miesto Barbara Kováčiková3.miesto Denis Plichta


Hod

1.miesto Barbara Kováčiková1.miesto Denis Plichta2.miesto Peter Ruml2.miesto Michaela Kovalčíková

2001

Beh 50 m

1.miesto Miroslava Knihová2.miesto Matúš Kovalčík3.miesto Tomáš Vicáň3.miesto Soňa Kvietková


Beh 200 m

1.miesto Miroslava Knihová1.miesto Tomáš Vicáň3.miesto Ivana Ballová3.miesto Matúš Kovalčík


Skok do diaľky

1.miesto Miroslava Knihová1.miesto Tomáš Vicáň3.miesto Ivana Ballová3.miesto Matúš Kovalčík


Hod

2.miesto Ivana Ballová3.miesto Soňa Kvietková3.miesto Matúš Kovalčík


●   PREDMETOVÉ SÚŤAŽE VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY


Okresné kolo matematickej pytagoriády šk. rok 2011/12


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

3. ročník

1.-2.. miesto Adam Adamec

p. Jurčová


3. miesto Matej Spišák

p. Jurčová


6.-7. Miesto Martin Polčic

p. Jurčová

4. ročník

2. miesto Adriana Košarisťanová

p. Harmaniaková


6.-7.. miesto Ivana Ballová

p. TomášKrajské kolo HK - Vajanského Martin: šk. rok. 2011/12


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

3.ročník

1. miesto Samuel Poláček - poézia

p. Jurčová

3.ročník

1. miesto Jana Vankúšová -próza

p. JurčováOkresné kolo výtvarnej súťaže Londýn 2012 –olympijské mesto 2011/12


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

2.ročník

1.miesto  Samuel Veselský

p. Tomášová


3.miesto Zuzana Katreniaková

p. TomášováOkresné kolo Hviezdoslavov Kubín: šk.  rok 2010/11


Kategórie:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

1.kat. próza

1.miesto Jana Vankúšová -próza

p. Jurčová

2.kat. poézia

1.miesto Samuel Poláček

p. Jurčová


3. miesto Matej Spišák

p. JurčováOkresné kolo výtvarnej súťaže ku Dňu hasičov 2011/12:


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

1.      ročník

2.miesto Ján Šefárik

p. Tomášová

2.      ročník

3.miesto Jessica Kubišová

p. Zvadová

3.      ročník

1.miesto Antónia Marettová

p. TomášPoznáš svoj región  - výtvarná súťaž


Kolo:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

Krajské

3.miesto- Jesica Kubišová

p. ZvadováOlympiáda v anglickom jazyku šk.rok 2011/2012


Kategória:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

1A

3. miesto Andrea Majchráková, 7.B

p. Lachová

1B

2. miesto Michaela Salcerová, 9.C

p. KováčováOlympiáda v nemeckom jazyku šk.rok 2011/2012


Kategória:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

1A

1. miesto Martin Oščadnický, 6.E

p. HavčováObvodné kolo matematickej olympiády  šk.rok 2011/2012


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

5. ročník

1. miesto Lucia Hečková

p. Ťuchová


1. miesto Michala Polčicová

p. Ďurkovičová

9. ročník

4. miesto Ján Janoška

p. MichaligováObvodné kolo dejepisnej olympiády  šk .rok 2011/2012


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

8.ročník

3. miesto Karin Vlčáková

p. Ľorková


4. miesto Zuzana Trnkócyová

p. ĽorkováOkresné kolo geografickej olympiády  šk.rok 2011/2012


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

6.ročník

2. miesto Paulína Tomagová

p. Kržka

9.ročník

3. miesto Michaela Salcerová

p. ŠumskýKrajské kolo olympiády anglického jazyka 2011/2012 v Čadci


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

8.ročník

3. miesto: Martin Troják

p. LachováObvodné kolo chemickej olympiády šk. rok 2011/2012


Ročník:

Meno a priezvisko:

Pripravovali:

9.ročník

1.miesto Ján Janoška

p. Ďurkovičová


2. miesto Michaela Salcerová

p. Ďurkovičová


3. miesto Lenka Gonšorová

p. Ďurkovičová


4. miesto Božena Nosková

p. ĎurkovičováObvodné kolo Hviezdoslavov Kubín: šk.  rok 2011/2012


Kategórie:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

III. kat. poézia

1.miesto: Ivana Bírová, 8.B

p. Nosková


2.miesto: Magdaléna Géryová, 9.B

p. Bezáková

III. kat. próza

3.miesto: Karin Vlčáková, 8.B

p. Nosková

II. kat. poézia

2.miesto: Lenka Gážiková, 6.E

p. NoskováOkresné kolo Pytagoriády šk. rok 2011/2012


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

5. ročník

4. miesto Michal Smoleň

p. ŤuchováObvodné kolo matematickej olympiády  šk. rok 2011/2012


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:

6. ročník

1. miesto Marek Spišiak

p. Ťuchová

7. ročník

1. miesto Juraj Vasek

p. Ďurkovičová


2. miesto Andrea Majchráková

p. ĎurkovičováSúťaž ,,Hliadka mladých zdravotníkov"2012 a „Družstiev 1. pomoci mladých“


Ročník:

Umiestnenie, meno a priezvisko:

Pripravovali:


3. miesto

p. Ľorková


5. miesto

p. Ľorková


7. miesto

p. Ľorková


Krajské kolo chemickej olympiády šk. rok 2011/2012 v Liptovskom Mikuláši

Ročník:

Meno a priezvisko:

Pripravovali:

9. ročník

3. miesto Michaela Salcerová

p. Ďurkovičová


11.miesto Ján Janoška

p. ĎurkovičováZlaté ocenenie v súťaži „Zodpovedne.sk“ v kategórii škola - špeciálna cena za najzodpovednejšiu školu.