ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".
INFORMÁCIE O STRAVOVANÍ v ŠJ od 1.9.2021
6.august.2021- Informácie o stravovaní v ŠJ od 1.9.2021 - TU

 

- Zápisný lístok (prihláška) stravníka ŠJ - TU

 

- Príklady platieb za stravovanie od 1.9.2021 - TU

 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 2/2021 - TU

 

Všetky informácie nájdete aj v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".INFO  

Letná škola 2021
6.august.2021 

Vážení rodičia,

v pondelok 9.8.2021 sa začína v našej škole Letná škola 2021.

 

Dôležité informácie:

- Prosíme, aby ste rešpektovali, že je potrebné, aby bolo prítomné na všetkých aktivitách počas každého dňa, (nakoľko niektoré z nich budú realizované mimo areálu školy) a tiež aby ste dodržiavali čas príchodu a odchodu detí z LŠ (začíname o 7:30 hod. a končíme o 15:30 hod.).

- Neúčasť na letnej škole je možné ospravedlniť len vo výnimočných prípadoch (choroba, návšteva lekára, mimoriadna udalosť a pod.) a na základe písomnej ospravedlnenky/ potvrdenia o návšteve lekára.

- Časový harmonogram a denný rozvrh dňa bude zverejnený deň vopred na vchodových dverách (vstup pre 1. - 4. ročník), aby sa dieťa oblieklo a obulo primerane k aktivitám v LŠ. Plánované činnosti budú realizované za každého počasia.

- Stravovanie detí a pitný režim sú zabezpečené prostredníctvom našej školskej jedálne, v prípade exkurzií a výletov bude deťom ...


celý článok...


INFO  

Dotácia na školskú stravu - pripomenutie termínu
30.júl.2021Dôležité!
Pripomíname termín pre rodiny, ktoré spĺňajú podmienky -  na predloženie potvrdenia alebo čestného vyhlásenia pre "obed zadarmo"
Potvrdenia alebo Čestné vyhlásenie je potrebné doručiť v termíne
od 2.8. 2021 do 6. 8. 2021 v čase od 8.00 do 14. 00 hod.,
priniesť do kancelárie školy alebo vhodiť do poštovej schránky pri hlavnom vstupe do školy, alebo zaslať poštou, alebo preskenované na : skola@zsmkdk.sk.

Po tomto termíne nebude možné do zoznamu vložiť deti na odoberane stravy na mesiac september, bude to možné až potom dodatočne od ďalších mesiacov.

Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?
Ø Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
Ø Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
Ø Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo ...


celý článok...


OZNAMY  

Dotácia na školskú stravu - doplňujúce informácie
29.júl.2021 

 

Vážení rodičia,

po usmernení od nášho zriaďovateľa a ÚPSVaR v Dolnom Kubíne  ohľadom dotácie na stravu od 01.08.2021, uvádzam nasledovné doplnenie informácií:

 

  • v prípade, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu, daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus: TU

Zároveň je dôležité vedieť, že ak si rodičia plánujú uplatniť' daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu.

Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

 

  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima (vtedy má nárok na dotácie na stravu „zadarmo“):

zákonný zástupca musí požiadať Úrad práce a sociálnych veci a rodiny  v Dolnom Kubíne o posúdenie príjmu za posledných šesť mesiacov od podania žiadosti.

Tlačivo ( Formulár ) ...


celý článok...


INFO  

Letný denný tábor - 6. deň
9.júl.2021 

Zazvonil zvonec a táboru je koniec. Posledný deň sa deti previezli na našej lokálke do Párnice, niektoré z nich išli Oravkou prvý raz. V Párnici navštívili Izbu starých materí, kde videli veľa zaujímavých vecí z minulosti. Potom sa prešli po náučnom chodníku okolo Párnických jazier. Nesmeli chýbať ani hry na ihrisku, kde sa deti do sýtosti vyšantili. Bolo super! 

A tak, ako všetko raz skončí, skončili aj nezabudnuteľné dni v prázdninovom tábore. Opálení a plní zážitkov sa všetci v piatok rozlúčili a odniesli si pamätné medaily, diplomy a krásne vecné ceny.

Tešíme na stretnutie o rok! kiss

 

 

Viac informácií a fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.INFO  


 

[predchádzajúca]  1 2 3 [4] 5 6 7 ... 60 [ďalšia]16-20 z 297


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie