ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".JÚL 2021Dotácia na školskú stravu - pripomenutie termínu
30.júl.2021Dôležité!
Pripomíname termín pre rodiny, ktoré spĺňajú podmienky -  na predloženie potvrdenia alebo čestného vyhlásenia pre "obed zadarmo"
Potvrdenia alebo Čestné vyhlásenie je potrebné doručiť v termíne
od 2.8. 2021 do 6. 8. 2021 v čase od 8.00 do 14. 00 hod.,
priniesť do kancelárie školy alebo vhodiť do poštovej schránky pri hlavnom vstupe do školy, alebo zaslať poštou, alebo preskenované na : skola@zsmkdk.sk.

Po tomto termíne nebude možné do zoznamu vložiť deti na odoberane stravy na mesiac september, bude to možné až potom dodatočne od ďalších mesiacov.

Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?
Ø Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
Ø Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
Ø Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo ...


celý článok...


OZNAMY  

Dotácia na školskú stravu - doplňujúce informácie
29.júl.2021 

 

Vážení rodičia,

po usmernení od nášho zriaďovateľa a ÚPSVaR v Dolnom Kubíne  ohľadom dotácie na stravu od 01.08.2021, uvádzam nasledovné doplnenie informácií:

 

  • v prípade, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu, daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus: TU

Zároveň je dôležité vedieť, že ak si rodičia plánujú uplatniť' daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu.

Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

 

  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima (vtedy má nárok na dotácie na stravu „zadarmo“):

zákonný zástupca musí požiadať Úrad práce a sociálnych veci a rodiny  v Dolnom Kubíne o posúdenie príjmu za posledných šesť mesiacov od podania žiadosti.

Tlačivo ( Formulár ) ...


celý článok...


INFO  

Letný denný tábor - 6. deň
9.júl.2021 

Zazvonil zvonec a táboru je koniec. Posledný deň sa deti previezli na našej lokálke do Párnice, niektoré z nich išli Oravkou prvý raz. V Párnici navštívili Izbu starých materí, kde videli veľa zaujímavých vecí z minulosti. Potom sa prešli po náučnom chodníku okolo Párnických jazier. Nesmeli chýbať ani hry na ihrisku, kde sa deti do sýtosti vyšantili. Bolo super! 

A tak, ako všetko raz skončí, skončili aj nezabudnuteľné dni v prázdninovom tábore. Opálení a plní zážitkov sa všetci v piatok rozlúčili a odniesli si pamätné medaily, diplomy a krásne vecné ceny.

Tešíme na stretnutie o rok! kiss

 

 

Viac informácií a fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.INFO  

Dotácia na školskú stravu
8.júl.2021Dôležitý oznam - Dotácia na školskú stravu - zmeny od 1.9.2021!

 

 

- plošne sa ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – "obedy zdarma"

 

od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom s nasledujúcimi možnosťami:

  • ak je rodina v hmotnej núdzi,
  • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,
  • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní nárok na daňový bonus

 

- potrebné informácie (aké potvrdenie a dokedy je potrebné priniesť do školy pre "obedy zdarma") nájdete TU

 

- čestné vyhlásenie môžete stiahnuť TUOZNAMY  

Učebné pomôcky
8.júl.2021Dnes sme prevzali z projektu Nadácie KIA Motors Slovakia učebné pomôcky pre našich žiakov v hodnote takmer 10 000 €.

Veľmi pekne ďakujeme za nás všetkých.

 

 

Viac si prečítajte na našom facebooku.OZNAMY  


 

[domov] [1] 2  [ďalšia]1-5 z 10


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie