ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli 2 % dane pre OZ KUKUČÍNKA!
Zmeny vo vzdelávaní od 15. 6. 2020
12.jún.2020Vážení rodičia,

 

asi ste už zaregistrovali informácie, že od najbližšieho pondelka budú môcť školy zjemniť prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali proti šíreniu ochorenia Covid-19. 

Od pondelka 15. júna 2020:

- nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy,

- zrušia sa mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine,

- bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach (môžeme opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy),

- tieto opatrenia sa stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

 

Šiesty až deviaty ročník ZŠ:

- bude otvorený na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020.

 

Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma, bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

 

Dôležité informácie a dokumenty, ktoré budete potrebovať:

 

- Informácie pre žiakov 1. až 5. ročníka

- Informácie pre žiakov 6. až 9. ročníka

- Príloha 2 - vyhlásenie o bezinfekčnosti

- Prihláška do ŠKDOZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História