ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".
Dotácia na školskú stravu - doplňujúce informácie
29.júl.2021 

 

Vážení rodičia,

po usmernení od nášho zriaďovateľa a ÚPSVaR v Dolnom Kubíne  ohľadom dotácie na stravu od 01.08.2021, uvádzam nasledovné doplnenie informácií:

 

  • v prípade, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu, daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus: TU

Zároveň je dôležité vedieť, že ak si rodičia plánujú uplatniť' daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu.

Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

 

  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima (vtedy má nárok na dotácie na stravu „zadarmo“):

zákonný zástupca musí požiadať Úrad práce a sociálnych veci a rodiny  v Dolnom Kubíne o posúdenie príjmu za posledných šesť mesiacov od podania žiadosti.

Tlačivo ( Formulár ) na posúdenie príjmu: TU

Čo všetko je potrebné priložiť k Formuláru na posúdenie príjmu sa nachádza na  druhej strane formulára.

 

Po predložení vyplneného tlačiva Úrad práce posúdi, či rodina má alebo nemá príjmy väčšie ako životné minimum (či spĺňa nárok na dotáciu na stravu zadarmo).

 

  • Všetky informácie a podrobnosti k tejto problematike by mali relevantne zodpovedať na ÚPSVaR v Dolnom Kubíne.


INFO  


 


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie