ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".POZVÁNKY


Ukáž ako zdravo žiješ a vyhraj!
12.október.2021 "Ukáž ako zdravo žiješ a vyhraj!"

- súťaž pre školy zapojené do projektu "Čerstvé hlavičky" v školskom roku 2021/2022.

 

Žiaci každej školy majú za úlohu zvolenou formou vyjadriť čo pre nich znamená zdravá výživa, zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. Za asistencie pedagógov môžu žiaci vytvoriť plagát, koláž, napísať esej, spracovať prezentáciu alebo aj nahrať video na uvedenú tému a najneskôr do 29.10.2021 svoju prácu prostredníctvom zástupcu školy zaslať organizátorovi súťaže Kaufland Slovensko v.o.s. 

Odborná komisia zostavená zo zamestnancov spoločnosti Kaufland a zástupcov OZ Skutočne zdravá škola zo všetkých prijatých prác vyberie 5 víťazných prác, ktoré budú čo najvýstižnejšie zobrazovať tému zdravej výživy, zdravého životného štýlu a zdravého stravovania.

 

 

Prílohy: Pravidlá súťaže, Plagát

 

 

 POZVÁNKY  

Do školy na bicykli 2021
26.september.2021Milí rodičia, žiaci, kolegovia, priatelia školy,
pozývame Vás do kampane zameranej na podporu zdravého, bezpečného a udržateľného dochádzania žiakov, študentov či pedagógov do škôl - Do školy na bicykli 2021, ktorá sa uskutoční v dňoch 

27. septembra až 8. októbra 2021

 

 

Hoci kampaň v názve hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob prirodzeného pohybu pri dochádzaní do školy.
Súčasťou kampane je aj súťaž o hodnotné ceny pre školy, žiakov či pedagógov v celkovo troch súťažných kategóriách - najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom.
V súťaži môžeme vyhrať stojany na bicykle pre školu, konzultáciu dopravného riešenia v okolí školy či vecné ceny pre žiakov aj pedagógov.
Našu školu sme už zaregistrovali, už je teraz na nás, ako sa zapojíme.

Prosíme však, kvôli bezpečnosti a ochrany bicyklov a kolobežiek: KAŽDÝ SI BUDE MUSIEŤ ZABEZPEČIŤ LANKOVÚ ZÁMKU a takto si zabezpečiť dopravný prostriedok proti odcudzeniu. Na začiatku školského roka sme zakúpili ďalšie ...


celý článok...


POZVÁNKY  

Ponuka záujmových útvarov CVČ
8.september.2021 

Ponuku záujmových útvarov CVČ pri ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín a záväznú prihlášku nájdete na podstránke "CVČ, ZÁUJMOVÁ Č.".

 

Najnovšie do tejto ponuky pribudol aj "Mediálny krúžok" pre žiakov 7. až 9. ročníka. 

 

Ďalšie informácie - v kancelárii školy.

 

 POZVÁNKY  

14. jún - Svetový deň darcov krvi
11.jún.2021     14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv.
     Svetový deň darcov krvi je celosvetovým podujatím, ktoré sa spája s narodením Karla Landsteinera (14. jún 1868 Baden pri Viedni - 26. jún 1943 New York) - lekára-nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu (1930) za objasnenie funkcie a určenie systému 4 krvných skupín AB0. Neskôr sa spolupodieľal aj na objavení Rh faktora.
     Cieľom tohto dňa je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali darcami krvi a darovali krv pravidelne. Hlavnou ideou je zvýšiť povedomie ľudí o potrebe pravidelného darovania krvi a zabezpečiť tak prístup k bezpečným krvným prípravkom. Tejto téme sa výtvarne venovali aj naši žiaci.
 
      


POZVÁNKY  

Letný denný tábor
27.máj.2021Ponúkame pre našich žiakov 1. stupňa letný denný tábor, prihlasovanie začína od 1. 6. 2021.

Prioritne je aktivita určená pre žiakov našej školy!

 POZVÁNKY  


 

[domov] [1] 2 3 4 5  [ďalšia]1-5 z 22


Posledné oznamy


Kategórie