ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".SEPTEMBER 2018Metodický pokyn k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov
24.september.2018Vážení rodičia,

 

v menu TLAČIVÁ/DOKUMENTY nájdete

 

Metodický pokyn k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v zmysle Smernice MŠ SR č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,

 

 

ktorý je prílohou Školského poriadku, aby ste sa mohli oboznámiť s charakteristikou a prevenciou šikanovania, s postupmi pri zisťovaní a preverovaní šikanovania, s opatreniami na riešenie

a so spoluprácou školy s organizáciami a zákonnými zástupcami.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na výchovné poradkyne, vedenie školy, prípadne triedneho učiteľa.OZNAMY  

Zmena času vydávania obedov v ŠJ
19.september.2018Vážení rodičia,

 

od 20. 9. 2018 sa mení čas vydávania obedov v ŠJ

 

od 11:25 do 14:25 h.

 

Prosíme dodržať uvedený čas.OZNAMY  

Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
1.september.2018Mesto Dolný Kubín aj tento rok poskytuje

jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

 

     Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe, ktorá je rodičom dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku do školy na území mesta. Žiadosť je možné podať najneskôr do 10. kalendárneho mesiaca kalendárneho roka, v ktorom dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku. Prílohou žiadosti je rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a zároveň čestné vyhlásenie rodiča, že jeho deti, alebo s ním spoločne posudzované osoby, si riadne plnia povinnú školskú dochádzku.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci

Čestné vyhlásenie

 

Viac si môžete prečítať aj na stránke mesta www.dolnykubin.skOZNAMY  

Pomôcky pre I. stupeň
1.september.2018Vážení rodičia,

 

informácie o pomôckach pre žiakov I. stupňa nájdete v menu OZNAMY PRE RODIČOV.OZNAMY  


 

[domov] 1-4 z 4


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie