ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".AUGUST 2020Oznam o slávnostnom otvorení školského roka 2020/21
31.august.2020Dôležité informácie o priebehu slávnostného otvorenia školského roka 2020/2021,

rúškach,

zdravotnom dotazníku (informácie aj v správe nižšie - z dňa 26.8.),

zákaze vstupu rodičov a cudzích osôb do školy (s výnimkou rodičov prváčikov v 1. deň), do školskej jedálne

a tiež o rozpise vydávania obedov dňa 2.9.2020 nájdete TU.

 

Nezabudnite na heslo R – O – R   ( RUKY – ODSTUP – RÚŠKO)!

Tešíme sa na Vás.

 

Príhovor ministra školstva k začiatku školského roka - TU.

 

O prípravách na nový školský rok je aj reportáž TVDK "Žiaci sa vracajú do škôl za sprísnených opatrení".OZNAMY  

Základné pravidlá nástupu do školy a pokyny RŠ (školský rok 2020/21)
26.august.2020Cieľom školy je zabezpečiť v tomto mimoriadnom období bezpečné prostredie pre všetkých, z tohto dôvodu Vás žiadame o zodpovednosť a spoluprácu pri dodržiavaní všetkých pokynov, ktoré nájdete v prílohe nižšie.

 

Tiež tu nájdete "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021", ktorý musí dieťa priniesť vyplnený prvý deň do školy a "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti", prinesie ho dieťa po každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni.

 

Prílohy:

 

- Základné pravidlá nástupu do školy a pokyny RŠ (školský rok 2020/21)

 

- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

 

- Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

 

 

Výnimky z nosenia rúšok podľa rozhodnutia ÚVZ SR platné od 2. septembra 2020 (od 06.00 hod.) do 14. septembra 2020 (18.00 hod.) - stručný prehľad TU.OZNAMY  

OZNAM pre stravníkov v ŠJ; POPLATKY ŠJ, ŠKD - šk. rok 2020/2021
18.august.2020- Oznam pre stravníkov v školskej jedálni pre šk. rok 2020/2021 - LEŽITÉ POKYNY OHĽADOM STRAVOVANIA!

 

Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a na paušálne mesačné náklady za stravovanie žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni (viac informácií nájdete aj v menu ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - OZNAMY)

 

 

Zápisný lístok  stravníka ŠJ pre bežné stravovanie na školský rok 2020/2021  

 

Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie a uplatnenie dotácie na školský rok 2020/2021

 

Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí ( ŠKD )OZNAMY  

Letná škola v Kukučínke
18.august.2020Naša škola a niektorí jej absolventi si pamätajú vyučovanie v sobotu, či neskoršie pracovné soboty. Určite však nik z nás ani netušil, že sa budeme učiť i v lete. A predsa... 

 

17. augusta 2020 o pol ôsmej sa stalo čosi nevídané. Do triedy v našej škole postupne prichádzali deti. 20 prvákov zasadlo do školských lavíc. Plní očakávania a zvedavosti.

 

Začala Letná škola 2020.

 

 

 

Viac fotografií a informácií nájdete v našej FOTOGALÉRII.

Píšu o nás a našej Letnej škole aj na skolske.sk a taves.sk.

A na záver si pozrite reportáž v správach TVDK - archív alebo facebook.OZNAMY  

Prvé info pre nástup do nového školského roka
18.august.2020Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.  

Na stránke minedu.sk a facebook.com/minedu.sk nájdete informácie,

ktoré súvisia s nástupom detí do nového školského roka.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať neskôr. OZNAMY  


 

[domov] 1-5 z 5


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie