ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".MÁJ 20202. kolo prijímacích skúšok
28.máj.2020Dôležitá informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka, ktorí neboli prijatí na strednú školu

 

1. Ak žiak 9.ročníka nebol prijatý na strednú školu, sleduje na webovej stránke

www.svs.edu.sk/miesta od 29.5. - 15.6.2020 voľné miesta a informácie o uskutočnení 2. kola prijímacích skúšok, kde školské výpočtové stredisko sprostredkuje zverejnenie všetkých stredných škôl SR s nenaplneným počtom miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacie konanie sa uskutoční do 23.6.2020.

 

2. Oznámte do 15.6.2020 na edupage alebo na adresu babicova@zsmkdk.sk na akú strednú školu si chce žiak podať prihlášku do 2. kola prijímacích skúšok. Nezabudnite napísať názov strednej školy a odbor.

 

3. Prihlášku spracujeme a odošleme na stredné školy do 19.6.2020.

 

4. Bližšie informácie poskytne Mgr. Oľga Babicová, výchovná poradkyňa, kontakt: 0918857386.OZNAMY  

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie na strednej škole
26.máj.2020Vážení rodičia,

 

zo SŠ by Vám malo (do 29.5.2020) prísť rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí Vášho dieťaťa na zvolenú strednú školu.

 

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné, aby ste najneskôr do 4. júna 2020 doručili strednej škole, do ktorej bolo Vaše dieťa prijaté na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

 

Toto potvrdenie posiela strednej škole zákonný zástupca, nie základná škola.

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním vyplneného, naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Takže nezabudnite!

 

Prílohy:  Rozhodnutie ministra a tlačivo/potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na SŠ.

 

Mgr. K. Števonková, riaditeľka školy

 

Dôležité termíny:

 

do 15.5.  rodič podával prihlášku na SŠ riaditeľovi ZŠ

do 29.5.  riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní ...


celý článok...


OZNAMY  

Vyučovanie od 1.6.2020
26.máj.2020Vážení rodičia!


na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa školy sa umožňuje otvorenie 1. - 5. ročníka ZŠ, preto zverejňujeme všetky dôležité informácie a dokumenty, ktoré budete potrebovať k dobrovoľnému nástupu žiakov 1. až 5. ročníka do školy od 1. júna 2020:

 

- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ M. Kukučína DK od 1.6.2020

 

- Príloha 2 - vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

- Prihláška do ŠKD od 1.6.2020 do konca šk. roka

 

- Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ

 

- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania - vydané MŠVVaŠ SR

 
OZNAMY  

Úspech v celoslovenskej súťaži DÚHA
13.máj.2020Veľmi nás teší, že aj v tejto mimoriadnej a náročnej situácii sa môžeme radovať z krásneho úspechu.

 

Koncom februára sa žiaci II.B Tomáško Zelenák a Tadeáško Kostroš zapojili do 24. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA, ktorej vyhlasovateľom bolo MŠVVaŠ SR a organizátorom Ľubovnianske osvetové stredisko.

 

Vo výtvarnej tvorbe v 2. kategórii mladší žiaci

získali Tomáško 2. miesto a Tadeáško čestné uznanie.

 

   

 

Talentovaným výtvarníkom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.ÚSPECHY  

Na základných školách sa vyučuje online; Poďakovanie učiteľom
12.máj.2020"Na základných školách sa vyučuje online" - názov reportáže v správach TVDK

 

a zároveň skutočnosť, ktorú žiaci, učitelia aj rodičia prijali ako výzvu zo dňa na deň.

 

Už dva mesiace sa všetci snažia zvládnuť takéto vzdelávanie čo najlepšie,

za čo si zaslúžia veľkú pochvalu.

 


 

Pripájame sa aj k poďakovaniu všetkým učiteľom,

ktorí sa počas tejto mimoriadnej situácie postavili výzvam čelom

a stali sa z nich dištanční učitelia - video

zverejnenené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.INFO  


 

[domov] 1-5 z 5


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie