ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme Vám za poskytnutie 2 % Vašich daní pre OZ KUKUČÍNKA, ktoré využijeme pre deti našej školy. Viac informácií o možnosti ich poskytnutia nájdete v menu "2 % Z DANE".APRÍL 2021Pozvánka pre budúcich prváčikov a ich rodičov
15.apríl.2021Budúci prváčikovia a rodičia budúcich prváčikov, zápis do 1. ročníka práve prebieha!

Všetky informácie k zápisu nájdete TU.

 

Srdečne Vás všetkých pozývame aj na virtuálnu prehliadku (keď sa osobne nedá)

našich aktivít v KUKUČÍNKE, takto si tu žijeme.

 

Nech sa páči, VSTÚPTE (a nezabudnite si zapnúť aj zvuksmile)!

 POZVÁNKY  

Obnova prezenčného vyučovania pre 8. a 9. ročník od 19.4.2021
15.apríl.2021Vážení rodičia,

 

na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od pondelka 19.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

 

Škola bude dodržiavať všetky pokyny a usmernenia tak, aby zabezpečila bezpečný návrat žiakov do školy v súlade s odporúčanými hygienickými opatreniami a ich postupnú adaptáciu na výchovno – vzdelávací proces v prezenčnej forme.

 

Účasť na vyučovaní bude podmienená:
- pretestovaním zákonného zástupcu (žijúci v spoločnej domácnosti)
- testuje sa tiež žiak 2. stupňa ZŠ

 

Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách. 

 

 

Prílohy:

Oznam o návrate do škôl od 19.4.2021

Čestné vyhlásenie

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu

Návrat do škôl 2021

Plán adaptačného vzdelávania od 19.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR

Vyhláška ÚVZ SR o prekrytí horných dýchacích ciest od 19.4.2021

Zoznam MOM v Dolnom Kubíne

Vstup do priestorov podľa COVID automatu

 OZNAMY  

Nová vyhláška ÚVZ SR o prekrytí horných dýchacích ciest od 19.4.2021
15.apríl.2021Od pondelka 19.4.2021:

 

- učitelia a žiaci v školách (v interiéri) NEBUDÚ MAŤ POVINNÝ RESPIRÁTOR, IBA RÚŠKO. Takže druhostupniarom respirátor v škole netreba, použijú RÚŠKO!

 

- už nebude povinné nosenie rúška v exteriéri v prípade, ak sú osoby od seba vzdialené viac ako 5 metrov alebo spolu žijú v jednej domácnosti.

Úrad verejného zdravotníctva zmiernil pravidlá vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu. Nová vyhláška bude platiť od pondelka 19. apríla 2021.

 

Príloha:

Vyhláška ÚVZ SR (platná od 19.4.2021)INFO  

Informácie k otvoreniu školy od 12.4.2021
8.apríl.2021Vážení rodičia,

minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje
- školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni
- prevádzku školských klubov detí...

Všetky informácie k otvoreniu školy od 12.4.2021 a čestné vyhlásenie nájdete v prílohách.

 

Prílohy:  

Informácie k otvoreniu školy od 12.4.2021

Čestné vyhlásenie

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športuINFO  

Krásne umiestnenia v OK matematickej olympiády
8.apríl.2021Gratulujeme za umiestnenia, za účasť a úspešné riešenie

v okresnom kole matematickej olympiády.

Potešiteľné je, že súťaž sa uskutočnila aj za týchto zvláštnych podmienok. 

 

Kategória Z5:

1. - 2. miesto - Michaela Mazalánová

úspešný riešiteľ: Marko Šabo

 

Kategória Z6:

3. miesto - Samuel Mikula

úspešný riešiteľ: Dušan Macek, Juraj Madera

 

Kategória Z8:

úspešný riešiteľ: Šimon Polák, Rebeka Hornová

 

Ďakujeme za reprezentáciu školy!smile

 

 OZNAMY  


 

[domov] 1-5 z 5


Posledné oznamy


Kategórie

História