ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".NOVEMBER 2020Európske číslo tiesňového volania 112
21.november.2020 

Naučme toto naše deti a urobme si spolu s nimi krátky testík: wink

 

   

 

Viac informácií TU.POZVÁNKY  

Zaujímavé projekty počas dištančného vzdelávania na II. stupni
20.november.2020Napriek tomu, že na II. stupni aktuálne prebieha dištančné vzdelávanie, žiaci pracujú aj na rôznych zaujímavých projektoch. Na ZOOM hodinách dostávajú od učiteľov jasné pokyny a potom sa snažia uchopiť témy po svojom.

 

Napríklad piataci na dejepise pátrajú v minulosti svojich rodín - zostavujú rodokmene a pracujú so starými fotografiami. Ďalšie zadanie znie: "Nakresli mapu svojej vymyslenej krajiny".

 

Siedmaci na občianskej náuke zas pracujú na pavučinách svojich osobností, či dokumentujú cestu svojich doterajších životov.

 

A pokračujeme aj na iných predmetoch...

 

   

 

Viac projektov nájdete v našej GALÉRII PRÁC ŽIAKOV.INFO  

Polícia SR - Kto je virtuálny priateľ Vašich detí?
20.november.2020KTO JE VIRTUÁLNY PRIATEĽ VAŠICH DETÍ, KTORÝ SA SKRÝVA ZA POČÍTAČOM?

 
Deti sa často môžu stať obeťami rôznych internetových podvodov, či vydieraní. Základom obrany sú rozhovory s dospelými.
 
Banner je súčasťou kampane Interpolu, ktorej sa Polícia SR venuje v októbri a novembri aj na ich sociálnych sieťach.
 
INTERPOL HQ
 
 
 


INFO  

Usmernenie k opatreniam - "Spoločná zodpovednosť" - 8. 11. 2020
9.november.2020Vážení rodičia, milí žiaci, 

prinášame Vám: 

 

- usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" (8. 11. 2020) pre testované okresy - TU

 

- kto a za akých podmienok môže vstupovať do priestorov školy - TU a vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti - TU

 

- nezabudnite zajtra na vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti - TU (pred vstupom do školy sa ním Vaše dieťa preukáže a odovzdá ho svojej triednej pani učiteľke, vytlačené tlačivo sa nachádza aj pri hlavnom vstupe do školy) alebo elektronicky cez Edupage - "Žiadosti / Vyhlásenia", 

 

- nezabudnite informovať svojho triedneho učiteľa o prípadnej zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa.

 

Ďakujeme.OZNAMY  


 

[domov] 1-4 z 4


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie