ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme Vám za poskytnutie 2 % Vašich daní pre OZ KUKUČÍNKA, ktoré využijeme pre deti našej školy. Viac informácií o možnosti ich poskytnutia nájdete v menu "2 % Z DANE".OKTÓBER 2017Oslavy 50. výročia našej školy
30.október.201725. a 26. októbra 2017 sme zažili chvíle plné emócií pri oslavách 50-tky našej školy.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na ich príprave

a tiež všetkým, ktorí prišli našej škole zablahoželať.

 

    

 

Ďalšie fotografie a reportáž TVDK si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII a VIDEOGALÉRII.INFO  

Dotazníky - šikanovanie a prevencia, adaptácia žiakov 5. ročníka
24.október.2017V mesiacoch september a október 2017 sme sa sústredili na stále aktuálny problém -

šikanovanie žiakov na II. stupni ZŠ a jeho prevenciu. Uskutočnili sme prieskum vypracovaním dotazníka a spracovaním jeho výsledkov - TU.

 

Zisťovali sme aj názory na kvalitu školy a adaptáciu žiakov 5. ročníka na prechod

na II. stupeň vzdelávania - vyhodnotenie TU.INFO  

Poďakovanie za finančný dar od bežeckého klubu Run Dolný Kubín
24.október.2017Touto cestou sa chceme poďakovať za finančný dar poskytnutý našej škole

od bežeckého klubu Run Dolný Kubín na zakúpenie týchto športových pomôcok.

 

  

 

Finančný dar vyzbierali na memoriáli na počesť výborného pedagóga a športovca Barnabáša Űvegeša

na Bencovej desiatke. Ďakujeme organizátorom tohto preteku, všetkým športovcom, ktorí prispeli aj majiteľovi športového obchodu za skvelú zľavu.INFO  

Koncert o kyberšikane
24.október.2017Naša škola sa zúčastnila koncertu spojeného s diskusiou o kyberšikane s nadporučíkom

Mgr. Branislavom Koncovým, tohto času členom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

 

Podujatie sa uskutočnilo v MsKS 27. októbra 2017.

 

Hudobnú zložku mal pod palcom Marcel Dragúň, spevák skupiny Neverback.

Viac na web stránke www.phantasia.sk .INFO  

Farebný týždeň
3.október.2017V rámci týždňa HOVORME O JEDLE sa farebne obliekame aj farebne varíme!

 

 

 

Viac fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.INFO  


 

[domov] [1] 2  [ďalšia]1-5 z 6


Posledné oznamy


Kategórie

História