ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".OKTÓBER 2017Oslavy 50. výročia našej školy
30.október.201725. a 26. októbra 2017 sme zažili chvíle plné emócií pri oslavách 50-tky našej školy.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na ich príprave

a tiež všetkým, ktorí prišli našej škole zablahoželať.

 

    

 

Ďalšie fotografie a reportáž TVDK si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII a VIDEOGALÉRII.INFO  

Poďakovanie za finančný dar od bežeckého klubu Run Dolný Kubín
24.október.2017Touto cestou sa chceme poďakovať za finančný dar poskytnutý našej škole

od bežeckého klubu Run Dolný Kubín na zakúpenie týchto športových pomôcok.

 

  

 

Finančný dar vyzbierali na memoriáli na počesť výborného pedagóga a športovca Barnabáša Űvegeša

na Bencovej desiatke. Ďakujeme organizátorom tohto preteku, všetkým športovcom, ktorí prispeli aj majiteľovi športového obchodu za skvelú zľavu.INFO  

Koncert o kyberšikane
24.október.2017Naša škola sa zúčastnila koncertu spojeného s diskusiou o kyberšikane s nadporučíkom

Mgr. Branislavom Koncovým, tohto času členom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

 

Podujatie sa uskutočnilo v MsKS 27. októbra 2017.

 

Hudobnú zložku mal pod palcom Marcel Dragúň, spevák skupiny Neverback.

Viac na web stránke www.phantasia.sk .INFO  

Farebný týždeň
3.október.2017V rámci týždňa HOVORME O JEDLE sa farebne obliekame aj farebne varíme!

 

 

 

Viac fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.INFO  

Zmeny vo vyplácaní cestovného
3.október.2017Vážení rodičia.

 

Na základe prípisu z Okresného úradu -  odboru školstva v Žiline zo dňa 23.08.2017 Vám oznamujeme, že od 1.9.2017 nastala zmena vo vyplácaní cestovného   žiakom, ktorí majú nárok na dopravné (Oravská Poruba, Veličná, Veličná-Revišné, Jasenová, Vyšný Kubín, Osádka, Leštiny, Pucov 5.-9. ročník a Pokryváč 5.-9. ročník). Autobusové cestovné lístky musia dokladať iba žiaci z Veličnej a Veličná Revišné, ktorí majú duálnu dopravu (autobus + vlak).

Cestovné náklady sa budú preplácať  MESAČNE (nie  polročne, ako doteraz) zákonnému zástupcovi žiaka za dané obdobie až po jeho skončení – na začiatku nasledujúceho mesiaca po doručení nalepených autobusových cestovných lístkov z miesta trvalého bydliska do školy a späť. Vyplatenie  sa uskutoční vtedy, keď  bude  známy počet dní, v ktorých bol žiak v škole.

Tieto finančné prostriedky vyplatí  ZŠ, a to preukázateľne na účet zákonného zástupcu žiaka, ktorý do školy dochádza a spĺňa ustanovenie § 8 ods. 6 až 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších ...


celý článok...


OZNAMY  


 

[domov] 1-5 z 5


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie