ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".JANUÁR 2021Pokračuje dištančná výučba a prevádzka ŠKD; Koniec 1. polroka
29.január.2021Vážení rodičia,

 

aj na budúci týždeň (1.2. - 5. 2.) pokračujeme v dištančnej výučbe pre 1. aj 2. stupeň.

 

Budúci týždeň pokračuje aj celodenný ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry v nezmenenej prevádzke a podmienkach.

 

V piatok 29.1.2021 bol posledný deň 1. polroka, žiaci dostali výpisy hodnotenia za 1. polrok prostredníctvom Edupage, ktoré im poslali triedni učitelia v PDF formáte.

Tieto výpisy môžu rodičia podpísať, aby triedni učitelia boli informovaní, že výpis rodičia videli.


Prosíme, denne sledujte informácie na EduPage. O novinkách Vás budeme priebežne informovať.OZNAMY  

Oznámenie o určení výšky príspevkov v školských zariadeniach
20.január.2021Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času pri ZŠ M. Kukučína - TU.

 

Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie  žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni pri ZŠ M. Kukučína - TU.

 

Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí  - TU.

Zriaďovateľ (Mesto Dolný Kubín) zníži mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD na tretinu, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to od momentu predloženia žiadosti s uvedenými dokladmi.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 9/2020 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nájdete TU.OZNAMY  

Správy z knižnice
18.január.2021

INFO  

Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021
15.január.2021Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021 nájdete TU.

 OZNAMY  

Informácie - klasifikácia, Testovanie 5 a 9, prijímačky; Plán návratu do škôl
4.január.2021Informácie ku klasifikácii, Testovaniu 5 a 9, prijímacím skúškam - TU.

 

Plán na návrat detí do školy (článok z 4.1.2021) - TU.

 

Plán na návrat detí do školy (vysielanie Edu TV z 4.1.2021) - TU.

 

 

 OZNAMY  


 

[domov] 1-5 z 5


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie