ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie pre žiakov a rodičov k priebehu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 - 2022) nájdete v menu TESTOVANIE T9 A T5.
Výška príspevkov - CVČ, ŠJ, ŠKD
20.december.2021Vážení rodičia,


v súvislosti so vstúpením do platnosti (od 1.1.2022) nového VZN mesta Dolný Kubín č,.10/2021
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín Vám prinášam informáciu o výške príspevkov.

Mení sa jedine výška príspevku v školskej jedálni, z dôvodu prechodu do 3. finančného pásma (doteraz sme boli v 2. finančnom pásme) na nákup potravín v súvislosti na odporúčané výživové dávky...
Ostatné poplatky - v ŠKD a CVČ sa nemenia.
Preštudujte, ale zálohové platby, ako boli určené doteraz, nemeníme, netreba meniť príkazy na úhradu.

 

Prílohy: 

- CVČ - určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka

- ŠJ - určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka

- ŠKD - určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiakaINFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie