ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie pre žiakov a rodičov k priebehu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 - 2022) nájdete v menu TESTOVANIE T9 A T5.
Modernejšia škola
28.jún.2021S radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že sme boli úspešní v rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR - Modernejšia škola!
 
Na modernizáciu vnútorných (interiérových) priestorov školy sme získali sumu podľa nášho projektu - 29 422,- €.
 
Takže prázdniny budú pracovné, dúfajme, že to všetko stihneme a naša škola skrásnie!
 
Malé ukážky z projektu, aby ste mali predstavu, čo by sa malo v škole zmeniť, nájdete na našej facebookovej stránke.
 


ÚSPECHY  


 


Posledné oznamy


Kategórie