ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% dane OZ KUKUČÍNKA. Ďakujeme. Viac informácií v menu "2% Z DANE".
Deti sa vrátili do škôl
16.február.2021Aj keď si deti momentálne užívajú jarné prázdniny, Vy si môžete pozrieť

reportáž TV DK o návrate detí do škôl v pondelok 8. februára 2021.INFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História