ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% dane OZ KUKUČÍNKA. Ďakujeme. Viac informácií v menu "2% Z DANE".
Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov 1. stupňa
4.marec.2021Vážení rodičia,

 

na základe súhlasu a rozhodnutia zriaďovateľa (TU), v súvislosti s odporúčaniami RÚVZ v Dolnom Kubíne, vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a predpoklad negatívneho vývoja 

od pondelka 8.3.2021 do doby, kým sa situácia nezlepší:

 

  • dochádza k prerušeniu doterajšieho  prezenčného vzdelávania žiakov 1. stupňa,
  • vo všetkých ročníkoch bude prebiehať dištančná výuka (z domu) podľa aktualizovaného rozvrhu,
  • bude otvorený ŠKD len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu, čo preukážu čestným vyhlásením (TU alebo využite elektronické vyhlásenie cez Edupage),
  • v platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.


INFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História