ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Lyžiarsky výcvik - Kubínska hoľa - 8. B, 8. D - 5. 2. - 9. 2. 2018VIII. žiacky ples - 26. 1. 2018Výchovný koncert - hudobná výchova inak - 1. B, 3. B, 4. C - 26. 1. 2018


Dňa 26. 1. 2018 sa triedy 1. B, 3. B a 4. C v rámci hudobnej výchovy zúčastnili na výchovnom koncerte, ktorý zorganizovala p. učiteľka Lakoštíková spolu so žiakmi. Žiaci sa zoznámili s hrou na flaute, svoje vedomosti mohli využiť pri hudobných hádankách.


Hry na snehu - 3. B - 17. 1. a 19. 1. 2018Učíme sa pomáhať IV. - 15. 1. 2018


Zástupcovia žiackeho parlamentu dňa 15. januára 2018 odovzdali pani primárke detského oddelenia dolnokubínskej nemocnice MUDr. Dudášikovej výťažok z vianočného bazára, ktorý sa konal v našej škole pred Vianocami. Išlo o krásnu sumu - 330 eur. Dostali sme prísľub, že podobne ako po minulé tri roky, aj tentoraz budú zakúpené užitočné veci pre detských pacientov. Naposledy to boli kvalitný digitálny teplomer a tlakomer.


Predvianočný čas v 2. A


Adventný čas je plný zvykov a tradícií. Krásnu vianočnú atmosféru si žiaci v II. A pripomínali v Oravskej galérii na výstave Betlehemov, v MsKs na vianočnom jarmoku tradičných remesiel, na hodine prvouky zhotovením stromčeka želaní, na hodine hudobnej výchovy spievaním kolied, aj na vianočnej besiedke v triede. Želáme šťastné a veselé...


Vianočná besiedka - 4. C - 21. 12. 2017Predvianočný Oravský hrad - 5. C - 19. 12. 2017


Piataci sa na dejepise od septembra stretávali s novým vyučovacím predmetom - dejepisom. Vybrali sa na cestu do minulosti a odpovedali aj na otázku: Kto ochraňuje pamiatky? Zavŕšením rozprávania bola návšteva múzea na Oravskom hrade. Historik PhDr. Martin Chmelík im priblížil nielen svoju prácu, ale ponúkol im netradičný pohľad na známe aj neznáme exponáty. Vianočný hrad má svoje čaro, chýbala nám už len snehová pokrývka jeho striech...


Pytagoriáda - 3. a 4. ročník - školské kolo - 13. 12. 2017Hodina kódu - 5. 12. a 7. 12. 2017


Viac o tejto akcii si môžete prečítať TU.


Práca s hlinou - Oravská knižnica - 3. B - 6. 12. 2017Mikuláš, čo nám dáš? - 6. 12. 2017Mikuláš v 2. A - 6. 12. 2017


6. december je pre všetky deti dňom radosti a túžobného očakávania Mikuláša. V tento deň aj v II.A triede bolo všetko Mikulášske. Keďže balíček dostanú len dobré a šikovné deti, všetci  si ho chceli zaslúžiť. Hneď ráno sme sa pustili do práce. Napísali sme Mikulášovi listy, aby nás náhodou neobišiel, hravo sa popasovali  s Mikulášskym  počítaním a zopakovali si pesničky a básničky pre Mikuláša. Ani nevieme ako nám ubehol čas. A nakoniec sme sa dočkali. Určite Mikuláš počul o našich šikovných žiakoch, lebo si od neho vyslúžili sladké balíčky. Ďakujeme Mikuláš, aj o rok príď medzi nás!


Mikuláš pre deti zo Špeciálnej základnej školy v Dolnom Kubíne - 5. 12. 2017


V tento deň žiaci našej školy priviedli Mikuláša aj s pomocníkmi anjelikmi k deťom zo Špeciálnej základnej školy v D. Kubíne a pripravili aj krátky kultúrny program. Po ich vystúpení aj deti zo Špeciálnej ZŠ Mikulášovi s družinou ukázali, čo všetko dokážu. Spievali, tancovali, recitovali a všetko predvádzali v skvelej atmosfére. Pritom im pomáhali aj ich pedagógovia. Za odmenu dal Mikuláš každému sladký balíček, z ktorého mali veľkú radosť.


Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky žiakov a žiačok - 28. 11. 2017


Viac informácií a vyhodnotenie tejto súťaže si môžete prečítať TU.


Krajské kolo v bedmintone - M. Kurhajec, S. Poláček z 9. C - 23. 11. 2017


Naši chlapci obhájili minuloročné prvenstvo v krajskom kole v bedmintone a postúpili do celoslovenského kola. Srdečne im gratulujeme! Viac informácií TU.


Povesti o Orave - regionálna výchova - 3. B - 22. 11. 2017Konferencia "Pozvime prírodu do záhrad!" - 21. 11. 2017


Dňa 21. novembra 2017 sa aj naši žiaci zúčastnili konferencie s názvom "Pozvime prírodu do záhrad!", ktorá bola súčasťou Enviroprojektu 2017.


Projekt Záložka do knihy, ktorá spája školy - 1. C, 5. B - november 2017


Viac informácií o tomto projekte si môžete prečítať TU.


Majstrovstvá Slovenska v bedmintone - kategória U11 - Bratislava - 11. 11. 2017


V sobotu 11. novembra 2017 sa Viktor Poláček zo 4. B zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska v bedmintone 2017 v kategórii U11 (chlapci do 11 rokov) v Bratislave, kde obsadil vynikajúce 3. miesto v štvorhre. Gratulujeme.


O pohár riaditeľky školy v skákaní cez švihadlo - ROPE SKIPPING - 10. 11. 2017


10. 11. 2017 prebehlo v rámci prevencie proti obezite školské kolo súťaže O POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY v skákaní cez švihadlo – ROPE SKIPPING. Celkovým víťazom a držiteľom putovného pohára sa stala SIMONA NEMČEKOVÁ zo 4. A triedy. Za 30 sekúnd naskákala vo finále 92 preskokov. Ďakujeme všetkým pretekárom za účasť a výborné športové výkony a tiež vedeniu školy za poskytnuté odmeny pre víťazov a sladké potešenie pre všetkých zúčastnených. Celé vyhodnotenie si môžete prečítať TU.


Okresné kolo v bedmintone - 8. 11. 2017


8. novembra 2017 sa 2 družstvá žiakov  našej školy zúčastnili okresného kola v bedmintone, ktoré sa uskutočnilo v telocvični ZŠ J. Matúšku.  Pri účasti 8 družstiev z dolnokubínskeho okresu sa našim bedmintonistom podarilo obhájiť minuloročné umiestnenie.

Družstvo „A“ v zložení Samuel Poláček a Michal Kurhajec z 9.C triedy skončili na 1. mieste, ktoré si v našom okrese držia už pár rokov a zároveň postupujú do krajského kola.

Družstvo „B“ v zložení Viktor Poláček 4.B, Adam Adamec 9.C a náhradník Simon Kubašek 4.A skončilo na 3. mieste. O tento pekný výsledok sa pričinili všetci traja pretekári. Je chvályhodné, že aj našim mladším žiakom sa podarilo poraziť siedmakov i ôsmakov z iných škôl.

Všetkým zúčastneným žiakom srdečne gratulujeme.


Vyhodnotenie zberu papiera - 7. 11. 2017


1. - 4. ročník: 1. miesto - 3. D, 2. miesto - 4. C, 3. miesto - 2. C

5. - 9. ročník: 1. miesto - 7. C, 2. miesto - 6. A, 3. miesto - 5. B


Stretnutie poslancov žiackeho parlamentu s vedením školy

po oslavách 50. výročia našej školy - 3. 11. 2017


V piatok po jesenných prázdninách sa konalo už tretie zasadnutie žiackeho parlamentu v tomto školskom roku. V jeho úvode sme sa stretli s vedením školy pri novej pamätnej tabuli Martina Kukučína k 50. výročiu školy. Zasadnutie potom prebiehalo v pracovnej atmosfére - zhodnotili sme výsledky prieskumu ohľadom šikanovania v triedach, venovali sme sa skrinke dôvery, zrekapitulovali sme priebeh osláv výročia a už naplánovali  presne dve akcie - vianočný bazár a školský ples.


Oslavy 50. výročia školy - 26. 10. 2017Výstava k 50. výročiu školy - vestibul MsKS Dolný KubínHalloweenska výzdoba v 2. ADeň školských knižníc - M. R. Štefánik - 23. 10. 2017


Dňa 23. 10. 2017 sa z príležitosti Dňa školských knižníc uskutočnilo v našej školskej knižnici podujatie venované osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Štyria žiaci pomocou prezentácie, úryvkov z kníh a pasážam z Štefánikových denníkov predstavili jeho život a životné dielo svojim spolužiakom. Zároveň bola pripravená výstavka zo žiackych prác, venovaných tiež tejto osobnosti.


Čitateľská gramotnosť - 5. ročník - október 2017


V októbri sa v našej škole realizovali aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 5. ročníka.


Regionálny dejepis v škole aj v teréne - 5. C - 20. 10. 2017

Za tajomstvami starých fotografií, pomníkov, pamätných tabúľ ... a zopár jesenných


Na záver babieho leta sme sa vybrali na historický cintorín. Už tradične sme sa dali najskôr do poriadku hrob T. H. Florina, ktorý máme v správe. Potom sme začali odhaľovať tajomstvá starých pomníkov a náhrobných kameňov. Pristavili sme sa aj pri hrobe Janka Matúšku a potom sme vypátrali miesto, kde stál v minulosti jeho rodný dom. Prešli sme námestím a zastavili sme sa aj v Parku Martina Kukučína, kde je umiestnená pamätná tabuľa. Rozlúčili  sme sa zberom gaštanov, ktoré využijeme na hodine techniky.


Bratislava - Múzeum počítačov, Prírodovedné múzeum - 8. D, 9. B - 19. 10. 2017Výtvarná a literárna  súťaž "Hovorme o jedle" - 2. A - 16. 10. - 20. 10. 2017


Počas týždňa "Hovorme o jedle" od 16. 10. do 20. 10. 2017 sa žiaci II. A zapojili do výtvarnej a literárnej súťaže Chutné maľovanie. V projektoch, básničkách i výtvarných prácach stvárnili svoj postoj k zdravej výžive, jedlu i k plytvaniu s potravinami. Za vydarenú prácu dostali "chutnú" odmenu.


Farebný týždeň - 16. 10. - 20. 10. 2017


Počas celého týždňa sa žiaci aj učitelia školy obliekajú do farieb "farebného týždňa" - hnedej (pondelok), zelenej (utorok), bielej (streda), červenej (štvrtok) a žltej (piatok). Tieto farby kraľujú aj v našej jedálni a my si užívame "farebné jedlo".


Zdravé šarkany - 2. C, 3. A - 18. 10. 2017


V našej škole sa počas Farebného týždňa uskutočnila netradičná Šarkaniáda. Žiaci 2.C a 3.A vytvorili krásne, jedlé, ale hlavne zdravé šarkany. Popásli sme si nielen oči, ale aj chuťové poháriky a brušká. Za dobrým jedlom sme si dopriali aj maškrty. Samozrejme zdravé a usmievavé, plné ovocia.


Pasovanie prvákov - 12. 10. 2017


Dňa 12. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnilo „Pasovanie prvákov“ - významná udalosť v živote našich prváčikov. Po splnení všetkých úloh, ktoré im pripravili žiaci žiackeho parlamentu  a slávnostnom zložení prváckeho sľubu  boli všetci prváci  opasovaní veľkými ceruzkami za ozajstných a právoplatných žiakov našej školy. Našim prváčikom želáme, aby sa v škole dobre cítili, veľa úspechov v školskej práci a mnoho skvelých kamarátov.


Krajské kolo v cezpoľnom behu - Liptovský Mikuláš - 10. 10. 2017


Dňa 10. 10. 2017 získala naša žiačka Martina Mesárošová striebornú medailu na krajskom kole v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši. Gratulujeme.


Podpora futbalovej reprezentácie Slovenska - 8. 10. 2017


Aj žiaci našej školy boli podporiť futbalovú reprezentáciu Slovenska. 8. októbra 2017 zažili úžasnú atmosféru na štadióne v Trnave.


Exkurzia do Bratislavy - 6. 10. 2017


Dňa 6. 10. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na exkurzii do hlavného mesta a navštívili Národnú radu Slovenskej republiky, obzreli si Bratislavský hrad a podrobne  preskúmali stavbu nášho tela na výstave s názvom Ľudské telo.


Stretnutie s košikárom p. Talpasom - pracovná dielňa - 3. B - 6. 10. 2017Začíname korčuľovať! - 3. B - 6. 10. 2017


Aj takto môže vyzerať boj s obezitou.


Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou - 2. A, 4. A - 5. 10. 2017


Dňa 5. októbra sa žiaci II.A a IV.A v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti,  zúčastnili besedy v Okresnej knižnici A. Habovštiaka  so spisovateľkou Andreou Gregušovou, na ktorú nás pozvala knihovníčka Alenka Javorková. Pani spisovateľka veľmi zaujímavo a pútavo odpovedala na naše zvedavé otázky. Že aj medzi  našimi žiakmi vyrastajú nádejní spisovatelia  dokázali štvrtáci, ktorí si pripravili vlastnú tvorbu podľa námetov jej kníh. Druháci zasa zhotovili vlastné ilustrácie. A my učitelia veríme, že takéto podnetné a milé stretnutia  znásobia motiváciu k čítaniu.


Prvácka pasovačka za čitateľov knižnice – 4. 10. 2017


Pre prvákov je prvý deň v škole „veľkým" dňom. Aby sa do ich srdiečok navždy zapísal aj prvý deň v školskej knižnici, pani učiteľky pripravili pre nich  Prvácku pasovačku za čitateľov knižnice. Princezná Abeceda a šašo Šlabikár zistil, ktoré písmenká poznajú budúci malí čitatelia. Pani riaditeľa K. Števonková a pani zástupkyňa J. Michaligová im ukázali ako čítajú dospeláci.  Konečne prišla tá chvíľa, pre ktorú sa zišli - Čitateľska pasovačka a malí prváčikovia spolu s princeznou Abecedou zložili slávnostný sľub budúceho čitateľa.


Záverečné preteky sezóny v atletike - mladší žiaci, prípravka - 1. 10. 2017


Dňa 01. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili záverečných pretekov tejto sezóny - Majstrovstiev Stredoslovenskej atletickej oblasti mladšieho žiactva a prípraviek a znova zbierali cenné kovy:

Zlato získal Jaroslav Juraj Lešňovský v hode kriketovou loptičkou s osobným rekordom 44,81 m. Striebro aj bronz získala Ema Smolková - 2. miesto (tiež s osobným rekordom 466 cm) v skoku do diaľky a tretia bola v behu na 60 m. A bronzovú medailu získala aj Darina Kliačiková v hode kriketovou loptičkou s osobným rekordom 33,05 m.


Plavecký maratón - 29. 9. 2017


V rámci Európskeho týždňa mobility sa 29. 9. 2017 uskutočnil 12-hodinový plavecký maratón, ktorého účastníkmi boli aj žiaci našej školy.


Ako žijú deti v Afrike - beseda - 3. B, 4. C - 29. 9. 2017


Dňa 29. 9. 2017 sa žiaci 3. B a 4. C triedy zúčastnili veľmi pútavej a zaujímavej besedy s pani Luciou Kubisovou o živote detí v Afrike, na Kapverdských ostrovoch.


Sústredenie volejbalistiek v Zázrivej - 25. 9. - 29. 9. 2017


Mladé volejbalistky sa pripravovali na novú sezónu na týždennom sústredení v Zázrivej. Trénovali sme dvojfázovo, doobeda dievčatá makali vonku, poobede vonku a v telocvični. Nechýbala samozrejme ani škola.


Dejepis vo Florinovom dome - Návraty do nedávnej minulosti - 5. C - 27.9.2017


Žiaci 5. ročníka sa v septembri stretávajú v rozvrhu hodín s novým predmetom, ktorým je dejepis. Učia sa, že staré veci sa nemajú vyhadzovať, pretože sú dôležitým prameňom poznávania minulosti. Aj preto sme sa vybrali na zaujímavú výstavu, ktorá ponúka zaujímavý obraz noviniek bývania v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Deti sa doslova zžili s expozíciou a konštatovali, že mnohé veci ešte majú aj doma či u starých rodičov. Raz budú vzácne...


Návšteva z chorvátskeho Pakracu - 22. 9. 2017Pracovná dielňa s ilustrátorkou - 3. A, 3. B - 7. 9. 2017


Žiaci z 3. B a z 3. A triedy sa 7. 9. 2017 zúčastnili veľmi pútavej a inšpiratívnej pracovnej dielne s ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou-Kubicovou, pod záštitou Okresnej knižnice A. Habovštiaka. Deti sa naučili vyrábať darčekové krabičky, miešať farby a dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí. Celá pracovná dielňa sa niesla v príjemnom duchu. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.


Začiatok školského roka - 4. 9. 2017Pozrite si aj video TVDK - Prvý školský deň v ZŠ M. Kukučína.